PRESSEMELDING!

Det foregår nå en kampanje på Facebook-siden til statsminister Jens Stoltenberg, med bønn om at FM- OG ME-pasienter får bedre oppfølging av både leger og NAV. K ampanjen er startet på privat initiativ, men Norges Fibromyalgi Forbund (NFF) har besluttet å gi sin tilslutning til aksjonen.

Forbundsleder i NFF, Solrunn Dvergsdal, uttaler: "Vi forstår aksjonen, det er ein del legar som framleis ikkje anerkjenner sjukdomen trass i at det iht WHO er ein revmatisk sjukdom med diagnosenr. ICD-10 med eige sjukdomsnr. M79,7 (brukt ved sjukehus). Allmennlegar brukar ICPC der fibromyalgi inngår i ein sekkediagnose: L18, utbredde muskelsmerter/fibromyalgi. Når ein del leger ikkje anerkjenner eller interesserar seg for denne alvorlege og kroniske sjukdomen, kan pasientane også få problemer med NAV. Dei risikerar å bli ruinert helsemessig, økonomisk, samlivsmessig, psykisk og juridisk. Dette er ikkje ei stor pasientgruppe verdig."

Muskel- skjelett- og bindevevssykdommer var i 2009 årsak til over 40{6701a37b2cb6470f3acbaaefa658c410e18c551aa8c0af5b0f6fbd5c406f6b80} av sykemeldingene og over 30{6701a37b2cb6470f3acbaaefa658c410e18c551aa8c0af5b0f6fbd5c406f6b80} av de uførtrygdede. Av disse utgjør fibromyalgi-pasienter mer enn 14{6701a37b2cb6470f3acbaaefa658c410e18c551aa8c0af5b0f6fbd5c406f6b80}.
Iht Statsbudsjettet 2012 vil regjeringen fase ut særfradragsordningen. Det betyar at mange alvorlig kronisk syke ikke vil få noen økonomisk eller helsemessig støtte fra det offentlige. Er det et slikt samfunn vi vil ha?
Aksjonen er omtalt av Bergens Tidende og Aftenposten, www.Aftenposten.no/helse/article4244349.ece

For mer informasjon om aksjonen se
www.facebook.com/jensstoltenberg?sk=wall&filter=1
– for å støtte aksjonen www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=3556.