Elever med Fibromyalgi

For å hjelpe barn og unge som lider av Fibromyalgi (FM) med kroniske smerter/utmattelse, sender Norges Fibromyalgi Forbund (NFF) viktig informasjon til skolene nå før nytt skoleår.

Stadig flere barn og unge lider av utmattelse, kroniske smerter, søvn-/konsentrasjons-/hukommelsesproblemer m.m. og mange får diagnosen Fibromyalgi.

Med ønske om at både elever og lærere skal få en bedre hverdag, er følgende sendt alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i Norge:

Iht Opplæringsloven og Diskriminerings-/tilgjengelighetsloven er skolene pålagt å foreta rimelig individuell tilrettelegging av lærested og undervisning for å sikre at elever med nedsatt funksjonsevne får likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Vi håper vedlagte informasjon er et verdifullt bidrag til denne måloppnåelsen.