Hørt om TULT?

Arbeidsgivere som har ansatte med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne, kan søke NAV om tidsubestemt lønnstilskudd (TULT).

Tilskuddet gis som refusjon av lønn og sosiale utgifter for å forebygge uføretrygd og øke mulighetene for ordinært arbeid. Tilskuddet kan utbetales så lenge det er nødvendig og hensiktsmessig. Tilskuddets størrelse og varighet vurderes hvert halvår av NAV i samarbeid med virksomheten. I tillegg kan det gis tilskudd til tilrettelegging på arbeidsplassen. Ordningen baseres på aktiv medvirkning fra arbeidstaker og arbeidsgivers side. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan i fellesskap søke NAV om TULT. For mer info, se www.nav.no og søk på TULT.