NAV: Nye regler

Fra 1. juli 2011 endres reglene for oppfølgingen av sykmeldte arbeidstakere. Mer om endringene kan du se her.

Endringene skal sikre tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte. Samtidig blir det innført sanksjoner hvis pliktene i oppfølgingsarbeidet ikke blir overholdt. Hensikten er å få innarbeidet en forpliktende oppfølgingskultur og en god dialog mellom arbeidsgiver, arbeidstaker, sykmelder og NAV.

Se gjerne endringene her