www.helsenorge.no

Første versjon av den nye helseportalen lanseres av Helsedirektoratet 15. juni!

Den felles inngangsportalen gir helse- og omsorgsinformasjon for innbyggere i Norge. Her vil pasienter, pårørende og befolkningen generelt få enkel tilgang til informasjon om sykdom og behandling, om tjenestetilbudet i sektoren og veiledning om rettigheter og støtteordninger. Målsetningen er å gjøre det enklere for innbyggerne å finne fram i helsetjenesten. Velkommen til den offentlige helseportalen www.helsenorge.no