Nytt grunnbeløp

Regjeringen har fastsatt det nye Grunnbeløpet (G) i folketrygden til kr 79.216,-.

Det nye beløpet gjøres gjeldende fra 1. mai i år og utgjør dermed en økning på kr 3.575,- fra det tidligere grunnbeløpet på kr 75.641,-. Til grunn for reguleringen har Regjeringen lagt den anslåtte lønnsveksten i Revidert Nasjonalbudsjett på 3,9 prosent fra 2010 til 2011. I tillegg er grunnbeløpet også blitt oppjustert med 0,5 prosent, som tilsvarer underreguleringen av grunnbeløpet fra 2009 til 2010.