Ny uførepensjon

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon reagerer sterkt på forslaget om å redusere fribeløpet med kr 47.000,-. Plasteret på såret er at det nye systemet først trer i kraft i 2015, samt overgangsordning frem til og med 2018.

Assisterende generalsekretær i FFO Jarl Ovesen lover knallhard kamp om både fribeløp og levealdersjustering. – Vi er helt sikre på at Regjeringens forslag om innstramminger i fribeløpet vil føre til betydelig inntektstap for svært mange uførepensjonister som i dag har en viss arbeidslivsdeltakelse. Forslaget om å redusere fribeløpet med kr 47.000,- til 0,4 G mottas med stor misnøye og skuffelse i FFO. I tillegg frykter vi at det nye systemet er utformet på en slik måte at det i praksis vil gi mindre arbeidslivsdeltakelse fra uføres side enn i dag, sier Ovesen.

FFO er samtidig glade for at Regjeringen sier blankt nei til alle innstramminger i retten til uførepensjon, og at de gjør det enklere å kombinere arbeid og trygd. Dette sammen med at barnetillegget beholdes som i dag, gjør reformen bedre enn fryktet – men dette har ikke skjedd uten betydelig kamp.

– Signalet om at det skal bli enklere å kombinere arbeid og trygd er svært viktig, ikke minst fordi hele 78.000 funksjonshemmede i følge SSB sier de ønsker å jobbe. Skal vi lykkes med å få flere i arbeid, må arbeidsgivere i privat og offentlig sektor åpne dørene også for våre grupper. Regjeringens sysselsettingsstrategi som legges fram i oktober, vil vise om Regjeringen tar nye og viktige grep for å sikre flere funksjonshemmede arbeid, sier Ovesen.

FFO er svært misfornøyd med forslaget om at uførepensjonisters alderspensjon delvis skal levealderjusteres. Dette innebærer at også uføres alderspensjon vil bli redusert, dersom alderskullene lever lenger. – Folk som står i arbeid til de blir alderspensjonister kan, om helsa er god nok, selv velge å jobbe noe lenger for å oppveie inntektsnedgangen av levealdersjustering. Svært mange uføre kan som regel ikke jobbe i det hele tatt pga sykdom, og har derfor ikke muligheten til å kompensere for en slik inntektsreduksjon, forklarer Ovesen.