XMRV/retro-virus årsak til FM?

Norges Fibromyalgi Forbund arrangerte den femte Fagkonferansen om fibromyalgi 12. mars.

Her ble det satt frem en foruroligende påstand: XMRV/retro-virus kan være årsak til både fibromyalgi, ME (Myalgisk Encefalopati) og flere kreft typer. Videre forskning er nødvendig for å avklare dette nærmere.

Helsedirektoratet besluttet i desember at ME-syke ikke skal gi blod, da nyere forskning indikerer at ME-syke kan ha et retro-virus beslektet med HIV-viruset. MD og medisinsk ansvarlig Mette Johnsgaard ved Lillestrøm Helseklinikk viser til forskningsresultater som peker på muligheten for at samme retro-virus også kan være opphav til fibromyalgi.

XMRV er funnet i USA, England, Spania, Norge og er overførbart hos mennesker. XMRV er stimulert av hormoner og inflammasjon og er svært lik retrovirus som kan gi neuroimmun sykdom og kreft hos dyr. XMRV er også funnet hos pasienter med prostata og brystkreft.

Vi ber innstendig myndighetene om å intensivere forskning på årsak til fibromyalgi!