Lavere strømpriser!

NFF ser med stor bekymring at vinterens strømpriser stiger i år igjen. Vi har nå sendt ut pressemelding via NTB til alle regionale aviser, TV-kanaler, politiske partier, regjeringen, FFO med fler.

Norges Fibromyalgi Forbund ser med stor bekymring at vinterens strømpriser stiger i år igjen. Forbundet representerer nærmere 6.400 fibromyalgipasienter, som får problemer med de økte strømkostnadene:

– Norge er et vinterland. Strøm og varme er en nødvendighet for å overleve, det er
ikke noe man velger bort som luksus.

– Mange fibromyalgipasienter er trygdet og har allerede minimalt til livets opphold.
Med større økninger i strømprisene, blir det særdeles vanskelig å få dekket
primærbehovene.

– En del av behandlingen for å holde sykdommen i sjakk, er å holde seg varm.
Fibromyalgipasienter generelt trenger mer varme enn en gjennomsnittlig nordmann
for å kunne fungere. En økning i strømprisen rammer derfor denne gruppen langt
hardere enn andre, og det er ikke fradrag på selvangivelsen for dette.
Norges Fibromyalgi Forbund reagerer på at de økte strømprisene rammer alle uansett inntektsgrunnlag, helse og alder. Den norske stat er kraftleverandørenes største eier og har over NOK 50 milliarder i overskudd pr år på salg av strøm. De økte strømprisene blir dermed en ekstra beskatning av det norske folk som rammer de mest sårbare hardest.

Norges Fibromyalgi Forbund ber norske myndigheter å gjennomføre fire saker:
1) Beholde forsvarlig fyllingsgrad i magasinene hele året!
2) Fjerne merverdiavgiften på strøm!

3) Fradrag for økte strømkostnader på selvangivelsen for de som er
avhengig av varme pga sin helsetilstand!
4) Sørge for utbedring av strømnettverket over hele landet!