Automatisk frikort

Fra 2011 blir alle egenandeler registrert automatisk, også egenandeler fra pasientreiser med rekvisisjon. Kvitteringskort for egenandeler vil derfor ikke lenger benyttes.

1. juni 2010 ble det innført en ny automatisk frikortordning for egenandelstak 1. Med den nye ordningen får brukerne nå frikortet automatisk i posten. Dette er en etterlengtet ordning, les gjerne mer om den automatiske frikortordningen i vedlegget.

Frikort 2011.pdf 26,22 kB