NFFs Medisinske Forskningsfond

har for 2011 gitt støtte til 3 forskningsprosjekter. Et prosjekt ved Universitetet i Oslo, et ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø og et til Universitetet i Oslo/Rikshospitalet.

1) Stipendiat Hedda Tschudi-Madsen og spesialist i allmennmedisin Mona Kjeldsberg, Universitetet i Oslo: Symptomrapportering i den generelle befolkningen og i allmennpraksis. Prosjektet ble innvilget med kr 85.000.

2) Dr. psycol. førsteamanuensis Per M. Aslaksen, prosjektleder og Cand. psychol. Martin Bystad, forsker ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø: Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) som behandlingsmetode for fibromyalgi. Prosjektet ble innvilget med kr 85.000.

3) Spesialfysioterapeut Anne-Cathrine Clarke-Jenssen v/Universitetet i Oslo/Rikshospitalet: Effekt av behandlingsopphold i varmt kontra kaldt klima for pasienter med fibromyalgi. Prosjektet ble innvilget med kr 45.000.

Konklusjonene i forskningen vil etter hvert bli publisert i medlemsbladet Fibromyalgi.

Forskningsmidlene fås bl.a. ved gaver fra NFFs lag og medlemmer samt ved salg av "Blåveisnålen". Nålen kan kjøpes fra forbundskontoret, tlf 32 80 90 90.