Forskningsmidler

Et 3 årig forskningsprosjekt ved Universitetssykehuset i Tromsø har fått tildelt midler fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering via NFF for 2011!

Prosjektet heter "tDCS og fibromyalgi", dvs Transcranial Direct Current Stimulation som behandlingsmetode for smerter ved fibromyalgi. Prosjektet vil ledes av Cand.psychol. Martin Bystad og Dr.psychol. Magne Flaten.
Det er bl.a. vist at pasienter med FM-diagnose har avvikende aktiveringsmønstre i hjernen under eksperimentell smertebelasning sammenlignet med friske. Ettersom det foreligger forskning som viser at FM innebærer sentralnervøs affeksjon, er det også rimelig å finne behandlingsmetoder for smertedemping som påvirker sentralnervesystemet direkte og med minimal risiko.