La refusjonen følge pasienten?

Rett til refusjon er noe pasienter har, men den retten gjelder i dag kun hos fysioterapeuter som har avtale med kommunen.

Dette synes å skape et monopol som gjør at brukerene ikke fritt kan velge sin fysioterapeut, men må benytte seg av fysioterapeuter utvalgt av kommunen. For å redusere ventetid og bedre kvaliteten på tjenestene som staten kjøper, er et forslag at refusjonen følger pasienten. Målet er å få en sunnere konkurranse i markedet og pasientene får friheten til å velge sin behandler. Ønsker du å støtte forslaget, kan du klikke deg inn på linken på Facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid=25067926165