Innlegg i Helsedirektoratet

Helsedirektoratet utarbeider veiledning for helsepersonell om uklare, komplekse lidelser – derunder Fibromyalgi.

Norges Fibromyalgi Forbund holdt et kort innlegg om sykdommen Fibromyalgi fredag 26. september i Helsedirektoratet, og innlegget omfattet:

  • råd og veiledning til helsepersonell
  • undersøkelser og behandlingsopplegg

Innlegget finner du her