Brev til lokale NAV-kontorer

Forbundet sendte 23. juni et informasjonsbrev til alle landets NAV-kontorer med opplysninger om sykdommen.

Flere pasienter med sykdommen Fibromyalgi og medlemmer av Norges Fibromyalgi Forbund opplever dessverre jevnlig uvitenhet og mistro på sitt lokale NAV-kontor. En slik behandling er en vesentlig belastning i tillegg til selve sykdommen og medfører store praktiske/økonomiske konsekvenser for den enkelte.
I uke 26 har derfor Norges Fibromyalgi Forbund valgt å sende ut vedlagte informasjonsbrev m/brosjyren "Fibromyalgi, hva er det?" til alle landets NAV-kontorer. Dette i håp om å gi oppdatert informasjon om sykdommen til de lokale NAV-kontorers saksbehandlere, rådgivere og leger.

Informasjonsbrevet kan du lese her
Kopi av brosjyren finner du her